brain

Ekvationer

Lös ekvationer

Algebraisk ekvationslösning

I en algebraisk ekvationslösning förändrar man leden i en ekvation, men man gör alltid samma sak i båda leden, d.v.s. samma sak på båda sidorna om likhetstecknet.
Genom att t.ex. lägga till eller dra ifrån en term på båda sidorna kan man "förflytta" alla termer så att endast variabeln är kvar på ena sidan.

Ex:

ekvation


Grafisk ekvationslösning

Man kan lösa en ekvation grafiskt genom att göra om respektive led till varsin funktion och sedan rita upp funktionerna i samma kordinatsystem.
Skärningspunkten mellan graferna är ekvationens lösning.


Prövning


För att kontrollera att den lösningen av en ekvation man kommit fram till är rätt så kan man pröva den.
Det innebär att man istället för x stoppar in värdet man fick fram och ser om likheten stämmer.

Andragradsekvationer

En andragradsekvation är en ekvation av följande form:
andragradsekvation

Lösning av andragradsekvationer

Att lösa ekvationen motsvarar att finna skärningspunkterna mellan parabeln parabel och den räta linjen rat linje

Lös andragradsekvationer online

Lös andragradsekvationer online